Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên: Khôn ngoan

Thái Hà (05.11.2020) – Người quản gia gọi các con nợ của chủ đến và hỏi: “Bác nợ bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. (Lc 16,1-8)

Thật hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu như chúng ta cũng biết cam chịu khổ nhọc để chiếm lấy Nước Trời và làm hài lòng Thiên Chúa giống như những người thế gian vẫn làm để thu tích của cải đời này. (Thánh Syncletia)

Theo trình thuật Tin Mừng hoom nay, mặc dù người quản lý trong dụ ngôn này là “bất lương”, nhưng Chúa Giêsu đã rất khéo khi lấy hình ảnh anh quản gia để nhắc rằng: “Con cái thế gian” còn biết sử dụng của cái một cách khôn khéo để đổi lấy sự bảo đảm cho tương lai, huống hồ là “Con cái của sự sáng” lại không biết dùng của cải thế gian mà mua sắm của cải trên trời hay sao?

Đức Giêsu không ủng hộ những hành động mưu lợi bản thân, nhưng qua đó, Người muón nhắc nhở ta phải biết dự phòng cho cuộc sỗng vĩnh cửu đời sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cách sử dụng và làm sinh lời những “nén bạc” mà Chúa trao cho chúng con. Amen.’

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…