Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên: Mua Nước Trời

Thái Hà (05.11.2021) – Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi cư xử với người đồng loại. (Lc 16,1-8)

Andrew Carnegie (1835-1919) được mệnh danh là Vua Thép người Mỹ. Ông là người giàu thứ ba trong lịch sử thế giới. Tài sản của ông vào khoảng 380 triệu đôla năm 1901, tương đương 309 tỉ đôla hiện nay. Ông đã dành phần lớn tài sản của mình cho việc từ thiện, đặc biệt là  chăm lo giáo dục. Theo qua niệm của ông, cách tiêu tiền tốt nhất là sử dụng nó vào sự nghiệp giáo dục lâu dài.

Với dụ ngôn người quản gia bất lương, Đức Giêsu không có ý khen ngợi người quản gia, nhưng muốn lay chuyển thái độ lãnh đạm của đám đông dân chúng trước lời công bố của Người về Nước Trời. Đồng thời, Người cho biết thời đại cánh chung đã đến gần. Nếu người ta không hành động ngay thì sẽ là quá muộn.

Thiên Chúa làm chủ mọi sự, còn chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Người quản lý cần phải biết giới hạn, vai trò và nhiệm vụ của mình, và phải chu toàn bổn phận mà ông chủ trao phó. Mua lấy Nước Trời và làm giàu trước mặt Chúa phải là ưu tiên hàng đầu của người Kitô hữu chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một lý trí sáng suốt và một tâm hồn trung tín để con biết nhận ra đâu là cùng đích của đời mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…