Thứ Sáu Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa: Sự cao cả của tình yêu

Thái Hà (07.04.2023) – Nhắp xong một chút giấm, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 18,1-19,42)

Trước khi chết, cha Don Gnochi nói với bác sĩ: “Khi tôi chết rồi, xin bác sĩ lấy hai mắt tôi để ghép cho hai đưa trẻ mù mà tôi đã nuôi nấng”. Quá cảm kích trước hành động của linh mục, vị bác sĩ đã quyết định hiến dâng cả cuộc đời còn lại để phục vụ những người xấu số.

Hôm nay, toàn thể Giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu. Con Thiên Chúa đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người. Suốt cuộc đời dương thế, Đức Giêsu đã rảo quanh các làng mạc để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, cứu chữa những người đau yếu và giới thiệu về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Hành động cao cả của tình yêu được biểu lộ qua việc Người chịu thương khó và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc con người. Nếu nhờ đôi mắt của vị linh mục mà hai đứa trẻ mù đã nhìn thấy ánh sáng; thì qua sự chết của Đức Giêsu, tất cả nhân loại được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết hoán cải mỗi ngày để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ mà Chúa đã đổ ra vì chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…