Thứ Sáu Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa: Yêu cho đến cùng

Thái Hà (02.04.2021) – Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri gọi là Gôngôtha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá. (Ga 18,1-19,42)

Trong một lớp Giáo lý Thánh kinh, nhà truyền giáo hỏi: “Nếu các bạn thấy một nhóm mười hai người rất giống nhau, trong đó có Đức Kitô, làm sao các bạn nhận ra Người?” Cả lớp im lặng, bỗng một em bé giơ tay nói: “Nhờ những dấu đanh trên tay Người:.

Vì yêu thương, Đức Giêsu đã sẵn sàng chịu chết nhục hình trên thạp giá để chuộc lại phẩm giá làm con Thiên Chúa cho nhân loại. Đức Giêsu đã yêu thương con người đến cùng.

Mỗi lần chúng ta lỗi phạm tới Chúa là mỗi lần chúng ta đóng thêm những mũi đanh lên thân thể Người. Thế mà có những lần trong cuộc sống chúng ta không nhận ra Người cùng với những lỗi lầm mình đã phạm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, còn tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người yêu. Xin cho chúng con biết đón nhận và yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…