Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Luy Gônzaga: Tích trữ kho tàng trên Trời

Thái Hà (21.06.2019) –  Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng dạ anh ở đó. (MT 6,19-23)

Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng dạ anh ở đó (ảnh Internet)

Những nhà kinh doanh lão luyện luôn biết tích trữ hàng hóa, đúng loại, đúng thời điểm. Họ thu thập của cải, hàng hóa hoặc tiền bạc để chờ khi cần đem ra dùng hoặc bán với giá cao, thu được nhiều lợi nhuận.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu khuyên chúng ta hãy khôn ngoan tích trữ kho tàng sao cho không bao giờ hư nát. Đó chính là kho tàng trên trời. kho tàng trên trời khác với kho tàng trần thế, bởi vậy chúng ta phải khôn ngoan lựa chọn. Nhưng sự lựa chọn trần thế không phải là điều dễ dàng. Kho tàng trần thế tiện dụng ngay tức khắc, còn kho tàng ở trên trời chỉ dùng được ở đời sau và thậm chí phải chấp nhận thiệt thòi trong hiện tại để được hưởng dùng trong tương lai.

Thánh Luy Gônzaga đã chối từ cuộc sống tiện nghi bên cạnh thái tử Don Diego để tích trữ kho tàng trên trời qua linh đạo dòng Tên. Thánh nhân đã gắn bó đời tận hiến của mình với những công việc bé mọn, hèn kém và việc chăm sóc các bệnh nhân. Năm 1591, ngài đón nhận kho tàng trên trời lúc vừa tròn 23 tuổi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết hướng về Nước Chúa là kho tàng đích thực. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.