Thứ Thứ Năm Tuần XI Thường Niên: Cách cầu nguyện

Thái Hà (20.06.2019) –  Anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. (MT 6,7-15)

Lạy Cha chúng con ở trên trời (Ảnh Internet)

Thánh Giacôbê Tông đồ viết: “Anh em không có là vì anh em không xin, anh em xin không được là vì anh em xin với tà ý”. (Gc 4,2-3)

Chúng ta cầu xin bởi chúng ta có nhu cầu, có ước mong. Đức Giêsu đã quả quyết rằng Thiên Chúa luôn biết những gì chúng ta cần và sẽ ban cho. Nhưng lời cầu nguyện của chúng ta không phải lời lải nhải, mà phải là những lời thân thưa chân tình đẹp lòng Chúa.

Thánh Tôma Aquinô đã nói: “Lời cầu nguyện của Đức Giêsu là lời cầu nguyện hoàn hảo nhất. Lời cầu nguyện đó không chỉ dạy chúng ta cầu xin những điều chúng ta muốn, nhưng còn dạy ta xin sao cho có trật tự, đẹp lòng Chúa”. Để lời cầu nguyện được Thiên Chúa chấp thuận, chúng ta cần sống theo Đức Giêsu qua lời kinh mà Người đã dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có biết bao điều chúng con mong mỏi, nhưng xin cho chúng con luôn chỉ biết cầu xin sao cho đẹp lòng Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.