Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh: Ngài ở lại với con

Thái Hà (12.04.2023) – Họ mới bảo nhau: “Dọc đường khi Người nói chuyện và cắt nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao?” (Lc 24,13-35)

“Lạy Chúa, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con, và vì thế con tìm Ngài ở bên ngoài” (Thánh Augustinô, Tự Thuật X, 27, 38). Thánh Augustinô đã phải thối lên như vậy khi bấy lâu nay ngài chẳng nhận ra Chúa đang ở ngay trong chính lòng Ngài, vì “Chúa đã ở với con mà con lại không ở với Chúa”.

Hai môn đệ trên đường Emmau hôm nay cũng như thế. Đức Giêsu đã ở cạnh các ông nhưng các ông không nhận ra Người. Con mắt đức tin của các ông đã bị đóng kín, mãi cho đến khi các ông được ánh sáng của Lời Phục Sinh soi rọi.

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta đã chẳng nhận ra Chúa, chúng ta loay hoay kiếm tìm Chúa nhưng chẳng gặp. Vì tâm trí chúng ta bị mù tối và cũng vì bị che lấp bởi biết bao sự đời. Chúng ta cần dừng lại, lắng đọng và để cho Lời Chúa chảy trong tâm hồn. Như thế, chúng ta sẽ nhận ra Chúa vẫn luôn ở bên cạnh và đồng hành với chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa trong mọi biến cố cuộc đời mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…