Thư từ cha Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

THƯ CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DCCT

MỪNG 150 NĂM PHỤC HỒI VIỆC SÙNG KÍNH CÔNG KHAI

LINH ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Cha Michael Brehl, C.Ss.R.
Cha Michael Brehl, C.Ss.R.

Rôma, 19.04.2016

Anh em tu sĩ DCCT, quý soeur, anh chị em cộng tác viên và các bạn hữu thân mến,

Vào ngày 26.04.2016, chúng ta cử hành ngày, cách đây 150 năm, linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến nhà thờ thánh Anphongsô và được sùng kính công khai trở lại. Đây là một ngày rất đỗi vui mừng, hy vọng và hân hoan cho chúng ta. Trong 150 năm qua, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đồng hành với chúng ta trong mọi sứ vụ của chúng ta, đã lôi kéo không biết bao nhiêu người vào mối tương quan sâu xa hơn với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, cũng như với toàn thể Dân Chúa. Từ nhà thờ thánh Anphongsô trên đường Merulana, lòng sùng kính này đã lan rộng ra khắp các lục địa, cũng như hàng ngàn hàng ngàn nhà thờ, giáo xứ, nhà nguyện và cộng đoàn.

Tôi mạnh mẽ khích lệ tất cả cộng đoàn DCCT hãy cử hành ngày kỷ niệm quan trọng này vào ngày 26.04.2016. Tôi biết nhiều anh em đã lên kế hoạch các sự kiện, làm tuần cửu nhật, đi hành hương và cầu nguyện. Chúng ta hãy hiệp nhất với nhau trong cùng một tinh thần mừng lễ cũng như với toàn thể Dân Chúa trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này! Thật tuyệt vời món quà mà chúng ta đã được lãnh nhận cách đây 150 năm – món quà vẫn còn đang tiếp tục trao ban hy vọng, an ủi và sự cứu giúp cho những ai đang cần đến hôm nay.

Là những thừa sai DCCT cũng như những ai chia sẻ đặc sủng “Ơn Cứu Chuộc chan chứa” này, chúng ta biết rằng không phải ngẫu nhiên mà Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến với chúng ta ngang qua linh ảnh tuyệt vời này. Ngay cả thuở nào trước năm 1866, Đức Maria đã đồng hành với chúng ta trong mọi sứ vụ và công việc tông đồ của chúng ta. Theo bước chân thánh Anphongsô, tình yêu đối với Đức Maria-Mẹ của lòng thương xót- đã luôn luôn là một nét son của Dòng Chúa Cứu Thế. Điều thật tự nhiên là Mẹ sẽ muốn được tôn vinh tại nhà thờ của chúng ta dưới tước hiệu Hằng Cứu Giúp cũng như sẽ tiếp tục đồng hành và hơn thế nữa với sứ vụ của chúng ta trên khắp thế giới.

Cùng với lá thư này, tôi gửi kèm theo một bài trình bày ngắn gọn về thánh Anphongsô với Đức Maria. Hãy để cho dịp mừng lễ này trở thành một cơ hội nữa để chúng ta đào sâu lòng yêu mến của chúng ta dành cho Mẹ khi Mẹ đồng hành với chúng ta trong mọi sứ vụ, để chúng ta rao giảng Tin Mừng cách luôn mới mẻ!

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền.

Người dịch: Lm. JM. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R.

———————————————————-

Rome, April 1-9, 20L5
Prot. No.0000 073/2015

Dear Confreres, Sisters, Lay Associates and friends,

On April 26,2016, we celebrate the day, 150 years ago, when the lcon of Our Mother of Perpetual Help came to the Church of St. Alphonsus and was restored to public veneration. This is a day of great joy, hope and celebration for us. For 150 years, Our Mother of Perpetual Help has accompanied us in our mission and our ministry, drawing countless people into a deeper personal relationship with Jesus the Redeemer, and with the People of God. From St. Alphonsus Church on via Merulana this devotion has spread to every continent, and thousands upon thousands of Churches, parishes, chapels, communities.

I strongly encourage every Redemptorist community to celebrate this important anniversary on April 26th. I know that many of you have already planned events, novena devotions, pilgrimages, and prayers. Let us be united in one common spirit of celebration with one another, and with the whole People of God during this Year of Mercy! What a gift we received 1-50 years ago – a gift that continues to give hope, joy, comfort and help to those in need today.

As Redemptorist Missionaries and those who share in this charism of ‘copiosa redemptio’, we know that it is no accident that Our Mother of Perpetual Help came to us through this wonderful lcon. Long before L866, Mary accompanied us in all our missions and apostolic works. Following in the footsteps of St. Alphonsus, love for Mary, the Mother of Mercy, has always been a hallmark of the Congregation of the Most Holy Redeemer. lt was only natural that she would desire to be honoured in our Church under this title of Perpetual Help, and that she would continue to accompany and further our mission across the world.

Attached to this letter, I have included a brief presentation on St. Alphonsus and Mary. Let this celebration be another opportunity for us to deepen our love for her as she accompanies us in our mission to preach the Gospel ever anew!

Your brother in the Redeemer,
Michael Brehl, C.Ss.R.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.