Thứ Tư Lễ Đức Maria-Mẹ Thiên Chúa_Lễ Trọng: Chiếm ngắm mọi biến cố

Thái Hà (01.01.2019) –  Đức Maria hằng ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,16-21)

Đức Maria_Mẹ Thiên Chúa

Chỉ dụ của Tự Đức về việc soạn bộ “Khâm định Việt sử thông giảm cương mục” có đoạn viết: “Gần đây, việc học quốc sử chưa có mệnh lệnh bắt phải gia công, cho nên học trò đọc sách hoặc làm văn chỉ biết có sử Trung Quốc, ít người đoái hoài đến sử nước ta! Việc đời cổ đã lờ mờ, lấy gì làm kinh nghiệm cho việc đời nay?”

Việc ghi nhớ và suy gẫm những biến cố đã qua hướng dẫn cuộc sống hiện tại. Đức Maria ghi nhớ mọi điều diễn ra trong cuộc đời mình. Từng ngày, Mẹ chiêm ngắm chương trình cứu độ Thiên Chúa đang thực hiện nơi Con của Mẹ. Mỗi biến cố từng bước giúp cho Mẹ thấy rõ và xác tín hơn vào Thiên ý. Nhờ đó, Mẹ đủ sức trung kiên gắn bó với Chúa và kế hoạch của Ngưởi.

Chúng ta hãy ân cần ghi nhớ mọi biến cố, năng đọc lại câu chuyện đời mình để thấy bàn tay Thiên Chúa đang chở che, gìn giữ và dẫn dắt. Nhờ đó, đức tin sẽ lớn mạnh mỗi ngày và ta bình thản đối diện với mọi sự.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp con hiểu thấu ý nghĩa của mọi biến cố xảy đến với con, và xin Mẹ giúp con hiểu biết về Đức Giêsu, Đấng Mẹ hằng chiêm ngắm. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.