Thứ Tư Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lễ Trọng: Được ơn nghĩa với Chúa

Thái Hà (08.12.2021) – Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,26-38)
Trang Tin Mừng thuật lại cuộc truyền tin của thiên thần Gabriel cho Đức Maria, đó là cuộc gặp gỡ lạ lùng, vì một con người lại được gặp sứ thần của Thiên Chúa. Điều này gây nên sự bối rối lẫn sợ hãi cho Đức Maria. Hiểu rõ điều ấy, thiên thần Gabriel đã trấn an rằng: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa”. Vâng, Mẹ không gì phải sợ, vì Mẹ hằng sống trong tình trạng ơn nghĩa với Chúa. Trong từng giây phút, Mẹ luôn để Chúa làm chủ từng suy nghĩ và hành động của mình. Nếu ta cũng sống như thế, thì ta sẽ làm cho mỗi ngày sống của mình nên trọn vẹn trong Chúa. Vì “tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20)
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết sống kết hiệp với Chúa trong từng suy nghĩ, hành động, nhờ đó chúng con sẽ tìm thấy niềm vui và bình an trong Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.