Thứ Tư Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria: Chớ vội

Thái Hà (08.09.2021) – Ông đang toan tính thì sứ thần Chúa hiện đến báo hiệu cho ông. (Mt 1,1-16.18-23)

Một lần nọ, Tử Hạ hỏi Khổng Tư rằng: “Thưa Thầy! Con xin hỏi thầy, làm thế nào để cai quản tốt một địa phương?” Khổng Tử trả lời: “Chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành”. Thực vậy, thái độ hấp tấp, nóng vội sẽ khiến tâm trí rối bời và không thể thực hiện điều gì đó một cách tốt nhất.

Có lẽ điều này cũng tương tự với câu chuyện của ông Giuse trong bài Tin Mừng hôm nay. Giả như ông Giuse không kiên nhẫn và chờ đợi sự can thiệp của sứ thần Chúa, nóng vội xử lý tình huống trớ trêu đang xảy đến cho mình thì chắc chắn ông không thể nhận ra một chân lý mặc khải rằng việc vợ mình là bà Maria mang thai do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng mất kiên nhẫn và muốn xử lý mọi thứ một cách nhanh chóng, nhưng rốt cuộc, kết quả lại là mọi công sức đều đổ sông đổ bể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con một tâm hồn thanh tịnh, biết nhẫn nại để lắng nghe thánh ý của Chúa và can đảm thực hiện. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…