Thứ Tư Lễ Kính Thánh Luca: Ra đi

Thái Hà (18.10.2023) – Đức Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. (Lc 10,1-9)

Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành là truyền giáo” (Ad gentes, số 2).

Việc sai các Tông Đồ ra đi loan báo Tin Mừng là do ý định của Thiên Chúa. Ý định này nhằm đảm bảo sự liên tục từ Đức Giêsu rao giảng đến Đức Giêsu được rao giảng; từ Đức Kitô rao giảng đến Giáo hội rao giảng. Thật vậy, từ nhóm Tông Đồ nòng cốt, Giáo hội được mở rộng và có nhiều thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo.

Lời Chúa mời gọi mọi thành phần ra đi loan báo Tin Mừng, dấn thân đến cùng cho Chúa và cho tha nhân. Sự quảng đại của người đem Tin Mừng đến tận biên cương là dấu chứng của một Giáo hội biết ra đi: ra đi để đem lòng thương xót của Thiên Chúa đến với những ai đang cần được lắng nghe và chia sẻ.

Tin Mừng của Thánh Luca đặc biệt nói về lòng thương xót của THiên Chúa. Thánh nhân mời gọi mọi người tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, sẵn sàng lên đường loan báo và thực thi lòng thương xót ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mau mắn ra đi loan báo Tin Mừng và làm chứng về lòng thương xót của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…