Thứ Tư Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Hãy theo Ta

Thái Hà (21.09.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe như thế, Ðức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,9-13)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chính thánh Matthêu kể lại ơn gọi của ngài. Tuy quá khứ của ngài không được tốt đẹp, nhưng chính điều này làm nổi bật lên lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân Chúa. Matthêu làm nghề thu thuế, thời bấy giờ dân chúng xem những người làm nghề này là người tội lỗi công khai. Do đó, họ là những người bị xa lánh. Vậy mà Chúa Giêsu đến và gọi ông: “Hãy theo Ta”. Đây là một hồng ân cho ông. Ông liền bỏ mọi sự mà theo Người. Qua hành động này, chúng ta thấy rõ sự quyết tâm rời bỏ con đường tội lỗi của Matthêu.

Chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi, được Chúa đến và kêu gọi bước theo Người. Chúng ta có vui mừng trước hồng ân Chúa ban cho chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ tội lỗi để bước theo Người?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra hồng ân của Chúa, để biết sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi mà bước theo Chúa. Xin cho chúng con cũng biết thông cảm với những người tội lỗi và cho họ một con đường trở về với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.