Thứ Tư Lễ Kính Thánh Nữ Êlisabet Hunggari: Nỗ lực lao động

Thái Hà (16.11.2021) – Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. (Lc 19,11-28)

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương sáng cho nhiều người về tinh thần vượt khó. Mang chứng bại liệt từ nhỏ, không thể dùng tay, nhưng thầy đã không buông bỏ trước những bất hạnh của mình. Với một một nghị lực phi thường ,thầy đã cố gắng nỗ lực vượt qua mọi giới hạn để sống một cuộc đời ý nghĩa. Trong cuộc sống, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thiên Chúa không quá thiên vị khi cho ai quá nhiều, cũng không lấy của ai thất cả. Mỗi người đều được trao ban những “nén bạc” khác nhau. Đó là thời gian, sức khỏe, tài năng, ân sủng,… Thiên Chúa muốn con người dùng những “nén bạc” đó để sinh ích. Người không đòi hỏi con người phải cực kỳ thành công, nhưng muốn con người phải sử dụng tất cả để sinh hoa trái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức những gì mình đang có, dù thuận lợi hay kém thuận lợi, dù ít hay nhiều, tất cả đều là những nén bạc Chúa ban. Nhờ vậy, chúng con cố gắng vượt ra khỏi sự lười biếng của mình mà nỗ lực lao động để sinh ích cho bản thân và tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…