Thứ Tư Lễ Kính Tôn Vinh Thánh Giá: Ai tin vào Người thì được sống

Thái Hà (14.09.2022) – Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,  để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,13-17)

Thập Giá là sự ô nhục đối với người Do Thái, điên rồ đối với dân ngoại nhưng là sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã biểu lộ tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa với con người khi Người chịu chết trên thánh giá, bởi vì không có tình yêu nào cao cả cho bằng người dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Đó cũng là sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Thế nhưng, chúng ta lại thường khước từ tình yêu đó qua việc không chấp nhận thập giá. Con người luôn tìm cách tránh né thập giá hoặc chất thập giá lên vai người khác. Đặc biệt là thời đại chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ ngày nay, làm con người càng không muốn đón nhận thập giá. Chỉ nơi thập giá, con người mới có thể biết mình và biết Chúa cách rõ ràng nhất. Và đó cũng là con đường duy nhất dành cho người môn đệ đi theo Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi gặp gian nan và thử thách xin cho chúng con biết dang tay ra ôm lên thánh giá Chúa, để nhờ đó, đời sống chúng con gắn bó với Chúa nhiều hơn và xứng danh là Kitô hữu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.