Thứ Tư Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, Raphaen: Sứ mạng của thiên thần

Thái Hà (29.09.2021) – Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. (Ga 1,47-51)

“Thiên Thần là cánh cửa hằng ngày hướng đến siêu việt, tới những cuộc gặp gỡ với Chúa Cha. Nghĩa là Thiên Thần giúp chúng ta bước đi trong chính lộ bởi vì ngài chiêm ngưỡng Chúa Cha và biết đâu là con đường”. (Đức Thánh Cha Phanxicô)

Hôm nay, Đức Giêsu vén mở cho chúng ta biết nhiệm vụ của các thiên thần là phục vụ con người. Các ngài hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa, và hằng nghe theo lệnh của Thiên Chúa. Trong số vạn vạn thiên thần đó, có danh ba vị được nhắc là: Micael: Ai bằng Thiên Chúa; vị thứ hai là Gabriel: Uy lực của Thiên Chúa; và vị thứ ba là Raphael: Linh dược của Thiên Chúa cứu giúp. Và sự hiện hữu của các thiên thần dà dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Theo gương các ngài, chúng ta phải nên kiên cường, vững tin trong các cuộc chiến với các sự ác và bất công, nên phương dược chữa lành cho những người đau khổ và nên sứ giả đem Tin Mừng cho những người nghèo hèn, nhỏ bé.

Cầu nguyện: Xin cho chúng con luôn là sứ giả của Chúa, biết đem tin vui cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…