Thứ Tư Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ: Thi hành ý Thiên Chúa

Thái Hà (21.11.2018) – Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. VÌ phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,46-50)

Ảnh minh họa (Google)

Tìm kiếm Chúa và thi hành thánh ý Người là một mối phúc dành cho con người như lời Thánh Vịnh viết “Hạnh phúc thay kẻ tuân hành thánh ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người” (Tv 119,2).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu hướng chúng ta đến một điều còn quan trọng hơn những tình cảm cao quý của con người, kể cả tình mẫu tử. Đó là việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đức Maria không chỉ là Thân Mẫu Đức Giêsu mà còn là người đã hết lòng thi hành thánh ý Chúa trong đời sống của mình.

Ngày lễ Đức Mẹ Dâng mình trong đền thờ hôm nay là một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống mỗi ngày trong việc tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Chính khi sống cho Chúa, chúng ta mới thực sự là người hơn, là con Thiên Chúa và anh chị em với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết thi hành huấn lệnh Chúa mỗi ngày mà không kêu ca hay phản kháng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.