Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Antôn Padova: Tuân giữ luật Tin Mừng

Thái Hà (13.06.2018) – Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. (Mt 5,17-19)

Ảnh minh họa (Google)

“Toàn bộ Luật Tin Mừng được chứa đựng trong điều răn mới của Chúa Giêsu, là chúng ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng t” (Sách GLHTCG, số 1970).

Có thể nói, Luật Tin Mừng là luật của tình yêu. Luật Tin Mừng hướng đến tình yêu thương vì đức ái trổi vượt hơn đức công bình. Đức Giêsu đến để kiện toàn luật Môsê bằng Luật Tin Mừng. Qua việc chữa lành người bệnh tật, an ủi kẻ sầu khổ, và nhất là tự nguyện chết trên thập giá; Đức Giêsu đã sống triệt để luật yêu thương. Yêu thương như Đức Giêsu yêu là điều răn mới mà Người truyền dạy mỗi người chúng ta phải tuân giữ.

Thánh Antôn Padova đã hết lòng sống giới răn yêu thương mà Đức Giêsu đã truyền dạy mỗi người chúng ta phải tuân giữ.

Thánh Antôn Padova đã hết lòng sống giới răn yêu thương mà Đức Giêsu đã truyền dạy. Qua cách ngài sống và những công việc ngài làm, nhiều người đã nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Thánh nhận là mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn được trung kiên để thực hành luật Chúa truyền dạy trong mọi giây phút và hoàn cảnh sống của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.