Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Mạc khải cho kẻ đơn sơ

Thái Hà (15.07.2020) – Lạy Cha là Chúa tể trời đấy, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (Mt 11,25-27)

The Seventh Sunday in Ordinary Time – February 23, 2020 ...Thánh Têrêxa Avila, tuy không được học hành nhiều, nhưng đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI tôn lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh, vì ngài, tuy có một tâm hồn đơn sơ, nhưng lại chất chứa đầy những kinh nghiệm cao siêu sống động về Thiên Chúa.

Thế giới hiện đại của chúng ta đầy những kẻ ngạo mạn tuyên bố con người có thể khám phá mọi thứ. Thế nhưng, lý trí con người trong thân xác đầy giới hạn này sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu thấu được những huyền nhiệm của Thiên Chúa và của vũ trụ này. Bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ những ai có tâm hồn bé mọn mới được Chúa đoái nhìn và mặc khải cho. Đức tin là ân sủng Thiên Chúa ban cho những ai biết khiêm tốn đón nhận chứ không phải là kết quả của việc tìm kiếm hay học hỏi dựa vào lý trí của con người.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa! Xin cho chúng con biết chiêm ngắm Chúa với một tâm hồn đơn sơ khiêm nhường để đức tin của chúng con ngày càng được lớn lên trong ân sủng của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…