Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Bôniphát: Sự sống lại

Thái Hà (05.06.2024) – Đức Giêsu nói: “Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời”. (Mc 12,18,27)

Thánh Bônifatiô ngay từ nhỏ đã luôn muốn đi theo bước chân truyền giáo của các đan sĩ. Ngài đã kiên trì bền đỗ đến cùng và cuối cùng đã đón nhận chân phúc tử đạo như để minh chứng cho điều ngài luôn tìm kiếm, đó là hạnh phúc đích thực ở quê trời.

Đối với niềm tin của người Kitô hữu chúng ta, sự sống ở đời sau chỉ còn một điều duy nhất thôi, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Ở sự sống lại, chúng ta không còn phải đối mặt với những gì giống với thực tại trần gian nữa, nhất là vấn đề vợ chồng như tình huống nhóm Xađốc đặt ra cho Đức Giêsu. Hiểu được rằng, cuộc sống ở đời này chỉ là tạm thời, còn sự sống mai hậu mưới là cuộc sống thật chúng ta cần hướng tới, sẽ giúp cho mỗi người chúng ta biết định hướng lại cuộc đời để biết đi tìm các giá trị vĩnh cửu cho cuộc sống đời sau, Và như vậy, cuộc sống ở trần gian trở thành một cuộc sống chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu mai này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm những giá trị cao quý cho đời sau ngay khi còn đang sống cuộc đời này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…