Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Carôlô Bôromêô: Bước theo Chúa

Thái Hà (04.11.2020) – Đức Giêsu nói: “Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14,25-33)

Đức Thánh cha Phanxicô kể về ơn gọi linh mục của mình như sau: Cha báo tin cho bố của cha trước, và ông đón nhận nhẹ nhàng. Bố của cha hạnh phúc lắm. Còn mẹ của cha thì lại phản ứng rất khác với bố: “Mẹ không rõ nữa, mẹ không thấy con hợp với… Con nên chờ thêm một thời gian. Con là con cả mà. Cứ làm việc đi. Học cho xong đại học đã…’ Mẹ của cha bảo với cha như thế. Sự thật là, mẹ cha buồn vì chuyện này vô cùng.

Đám đông dân chúng bước theo Đức Giêsu. Họ tưởng rằng noi gương Người cũng dễ dàng thôi, và trong lúc hăng say nhất thời, mọi chuyện họ đều coi là thường. Chính vì lẽ đó, Đức Giêsu đã đặt ra tiêu chuẩn cho những ai muốn trở nên môn đệ của Người: Không từ bỏ mọi sự thì không làm môn đệ Người được. Đây là một điều kiện gắt gao và tiên quyết cho người môn đệ Chúa. Người môn đệ phải cởi bỏ những gì ràng buộc mình nhất để toàn tâm phục vụ Nước Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững bước theo Ngài, vì chỉ có Ngài là nơi con nương ẩn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…