Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Catarina Siêna: Bánh trường sinh

Thái Hà (29.04.2020) – “Chính ta là bánh ban sự sống” (Ga 6,35)

(Ảnh internet)

Sự sống là hồng ân vô giá Thiên Chúa tặng ban cách nhưng không cho vũ trụ vạn vật, cách riêng cho loài người. Sự sống đó có ba dạng thức căn bản: thể lý, tinh thần, và tâm linh. Cả ba dạng thức này đều cần những của ăn tương thích để tồn tại.

Bánh là của ăn tối cần thiết để duy trì sự sống; thiếu bánh, sự sống không thể tồn tại. Nhưng, sự sống thật là gì? Xa hơn ý nghĩ sinh tồn, hiện hữu, sự sống thật là mối liên hệ mới mẻ của con người với Thiên Chúa, thể hiện qua đức tin vững vàng, lòng cậy trông phó thác và tình yêu mến nồng nàn. Mối liên hệ này chỉ có được nhờ Đức Giêsu Kitô, vì chính Người là Đấng ban sự sống và là nguồn của sự sống; không có Người, sống chỉ là tồn tại, có mặt, chứ không phải thật sự sống.

Noi gương Thánh nữ Cataria thành Siena, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh mà Giáo hội kính nhớ hôm nay, chúng ta hãy say mê cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, nhất là nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Khi nào chúng ta nhận biết Chúa Kitô và nhờ Người nhận biết Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, thì tình trạng đói khát của phận người mới chấm dứt, linh hồn sẽ nghỉ yên và tâm hồn sẽ được no thỏa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính Người đã ban sự sống cho vũ trị và thế giới này, xin cho chúng con biết trân trọng và bảo vệ sự sống trên trái đất.

Trích: Sống Lời Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.