Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Clara: Hiệp nhất cầu nguyện

Thái Hà (11.08.2021) – Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ai ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. (Mt 18,15-20)

Thánh Augustinô nói: “Thế giới ngưng cầu nguyện là tới ngày tận số!” Tại sao? Vì cầu nguyện là lời tạ ơn và là sự kết thân với Thiên Chúa.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khích lệ các môn đệ hợp nhất với nhau, cùng chung lòng chung ý trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha, Đấng thương xót sẽ nhận lời. Thiên Chúa sẽ vui mừng khi thấy con cái Người hợp nhất nên một trong lời cầu nguyện mà họ dâng lên Người mỗi ngày trong đời sống.

Đứng trước những mối lo toan bồn bề trong cuộc sống, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy noi gương thánh Clara chạy đến cùng Chúa, và cùng với gia đình dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ, chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chú tâm đọc và suy ngẫm lời Kinh lạy Cha mà Chúa đã dạy chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…