Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô: Dứt khoát

Thái Hà (30.09.2020) – Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. (Lc 9,57-62)

Một lần trong giấc mơ, Giêrônimô nghe Chúa hỏi: “Con là ai vậy?” Ngài thưa: “Con là con của Chúa”. Chúa trả lời: “Không, phải nói là con của Cicêrô mới đúng!” Giêrônimô hiểu là Chúa muốn trách mình quá say mê Cicêrô, một nhà văn, nhà hùng biện nổi tiếng ở Rôma, nên ngài quyết sửa mình, bỏ tất cả để dành trọn đời mình phục vụ Thiên Chúa mà thôi. Thánh nhân đã để lại bản dịch Kinh Thánh nổi tiếng và rất nhiều tác phẩm khác.

Theo Đức Giêsu là theo một cách trọn vẹn, không thể lấp lửng, trung lập hay đi nước đôi. Ưu tiên số một của người môn đệ phải là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, luôn có những hấp dẫn từ tiền tài, danh vọng, khoái lạc làm ta xa Chúa. Liệu rằng chúng ta có dám dứt khoát từ bỏ những gì không phù hợp để thực thi và rao truyền Lời Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dứt khoát theo Chúa đến cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…