Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkhia: Chu toàn mọi lề luật của Chúa

Thái Hà (17.10.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãnh lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà ác điều kia cũng không được bỏ”. (Lc 11,42-46)

Ảnh minh họa (Google)

Công bình, bác ái và thành tín là những đòi hỏi thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Mỗi Kitô hữu được mời gọi sống những đức tính tốt đẹp này để bước vào  tương quan đích thực với Chúa và với tha nhân. Nhờ đó, người Kitô hữu có thể chu toàn lề luật của Thiên Chúa.

Người Pharisêu tuân giữ rất nghiêm ngặt các luật lệ về đóng thuế như thuế bạc hà, thuế rau cỏ,… Ngoài ra, họ cũng rất siêng năng đọc kinh, dâng hy lễ. Tuy nhiên, họ lại không thực hành giới răn yêu thương. Vì thế, Đức Giêsu đã nhắc họ phải chu toàn mọi điều răn Chúa truyền chứ không được bỏ sót một điều luật nào.

Thánh Inhaxiô đã chu toàn tốt đẹp mọi bổn phận của Kitô hữu: sống bác ái, chuyên chăm cầu nguyện và giảng thuyết mở mang Nước Chúa. Thậm chí, thánh nhân còn can đảm chịu chết để giữ vững niềm tin nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết chu toàn mọi điều răn Chúa dạy. Amen.

Suy niệm tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.