Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Isaac Và Joan De Brebeuf Và Các Bạn Tử Đạo: Các con hãy sẵn sàng

Thái Hà (19.20.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”. (Lc 12,39-48)

Tỉnh thức và sẵn sàng với lòng kiên trì và trung thành trong trách nhiệm của mình là điều mà Cháu Giêsu muốn dạy hôm nay. Người luôn tỉnh thức ắt sẽ luôn biết cai quản toàn nhà cuộc đời mình tốt đẹp theo lời dạy của Chúa; luôn sẵn sàng và dứt khoát trước cám dỗ của sự dữ, để mỗi ngày không ngừng đạt tớ đời sống thánh thiện như “Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngồi Lời của Thiên Chúa, nhờ Ngôi Lời mà chúng con có được sự sống và được biến đổi. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và dứt khoát trước cám dỗ của sự dữ, để mỗi ngày không ngừng đạt đến đời sống thánh thiện như “Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.