Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Justin Tử Đạo: Thánh hóa

Thái Hà (01.06.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,11-19)

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha đã cho chúng ta thấy được tình yêu của Người dành cho con người chúng ta lớn như thế nào. Cho dẫu con người có phản bội, có ý định nộp và giết Người đi chăng nữa, thì trong lời cầu nguyện của mình, Người vẫn luôn mong điều tốt đẹp nhất đến cho chúng ta. Tình yêu của Chúa Giêsu là một tình yêu vô điều kiện và vô tận. Tình yêu ấy còn luôn ở với con người cho dẫu Người đã về trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con tình yêu của Chúa. Dù rằng chúng con vô cùng tội lỗi nhưng Chúa vẫn mong cho chúng con được sống bình an và được thánh hóa để trở nên những con người thánh thiện. Chúng con xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.