Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Mactinô Poret: Thập giá mình

Thái Hà (03.11.2021) – Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14,25-33)

Khi Đức Hồng y Sartô được bầu làm Giáo hoàng (Thánh Giáo hoàng Piô X), theo giáo luật, vị Hồng y niên trưởng đến hỏi ngài: “Chúng tôi nhân danh Thiên Chúa tiến cử ngài làm Giáo hoàng, ngài có ưng thuận không?” Ngài đáp: “Tôi xin chấp nhận nhiệm vụ Giáo hoàng như là Thánh Giá Chúa trao cho tôi”.

Tiêu chí của người môn đệ mà Đức Giêsu đòi hỏi là phải quy hướng về Thiên Chúa. Cách cụ thể là tách mình ra khỏi mọi quyến luyến, là từ bỏ chính con người của mình và vác thập giá mình theo Chúa. Đó phải là một quyết định nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta than trách thập giá của mình quá nặng nề, vì chúng ta chỉ vác thập giá ấy với sức riêng của mình. Đức Giêsu biết điều ngày nên Người dạy ta phải từ bỏ chính mình. Thánh Mactinô mà chúng ta mừng kính hôm nay là mẫu gương sáng ngời về sự từ bỏ chính mình, luôn cậy dựa vào Chúa, cùng bước đi dưới sự nâng đỡ và trợ giúp của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm và quảng đại để luôn vui lòng vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…