Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Macximilanô Maria Kolbe: Tinh thần hiệp thông

Thái Hà (14.08.2019) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói: Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt 18,15-20)

(ảnh internet)

Một linh mục quản xứ bất ngờ nhận được cuộc điện thoại hỏi rằng Thánh lễ sáng Chúa Nhật tuần tới, tổng thống có đến tham dự hay không? Vì nghe nói ông sẽ đến tham dự. Vị linh mục trả lời: “Ông ta có đến hay không, tôi không biết, nhưng chắc chắn rằng trong Thánh lễ đó, có một vị thượng khách sẽ hiện diện với chúng ta, đó là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mattheu cho thấy giáo huấn của Đức Giêsu với các môn đệ về việc xây dựng và duy trì sự hiệp thông trong cộng đoàn. Đây là điểm giáo lý nền tảng về mầu nhiệm Giáo hội, mầu nhiệm của sự hiệp thông giữa những người con cái Chúa cũng là con cái Giáo hội.

Hôm nay, Giáo hội kính nhớ thánh Macximilanô Maria Kolbe, người đã chết thanh cho một người bạn tù. Qua hành động này, Ngài đã làm chứng cho sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa, và sự hiệp thông giữa con người được Thiên Chúa dựng nên và yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chung tay xây dựng sự hiệp thông trong Giáo hội. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.