Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Martinô Giám Mục: Hình ảnh của Nước Chúa

Thái Hà (11.11.2021) – Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. (Lc 17,20-25)

Người Do Thái luôn trông đợi Đấng Cứu Thế sẽ đến để làm cho dân tộc Do Thái trở nên hùng mạnh và phồn thịnh như thời vua Đavít và Salomôn. Họ vẫn luôn mong Nước Thiên Chúa xuất hiện.

Đức Giêsu dập tắt nỗi mong chờ sai lạc của người Pharisêu khi nói: “Nước Thiên Chúa không thể quan sát được”. Đức Giêsu chính là hiện thân của Nước Thiên Chúa nhưng các ông đã không nhận ra. Nước Thiên Chúa chính là Tình Yêu, chỉ có ai biết sống bác ái và thực thi giá trị Tin Mừng mới nhận ra được. Thánh Maritô đã nhận ra được những giá trị Tin Mừng nên Ngài hăng say hoạt động rao giảng Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Là những người đã biết Chúa, nhưng chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Nước Thiên Chúa giữa chúng ta không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con lòng bác ái và lòng nhiệt thành sống Tin Mừng của  Chúa. Nhờ đó chúng con nhận ra sự hiện diện của Nước Thiên Chúa giữa trần gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…