Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Phanxico Assisi: Tinh thần khó nghèo

Thái Hà (04.10.2017) – Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Con chồn có hang,chim trời có tổ,nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9,57-62)

Thánh Phanxico Assisi (Ảnh Google)

Ngày 24/02/1208, đang khi dự lễ, cậu thanh niên Phan-xi-cô nghe đc đoạn Phúc Âm: “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng… Các con đừng mang theo tiền bạc, bao bị, gậy…”. Cậu nhận ra tiếng gọi của Chúa, nên quyết tâm sống khó nghèo triệt để và bước theo Chúa trên con đường thập tự. Từ đó, cậu vừa khất thực vừa rao giảng Tin Mừng.

Đức Giê-su nêu ra một viễn tưởng về đời sống khó nghèo của những ai muốn làm môn đệ bước theo Người. Các loài thú vật, chim trời còn có nơi để nghỉ ngơi, nhưng người môn đệ của Chúa thig không như vậy. Họ luôn phải ở trong tư thế của những kẻ nghèo khó, thanh thoát, giản dị để sẵn sàng ra đi vì Nước Trời.
Thánh Phanxico Assisi là một mẫu gương tuyệt hảo về điều đó. Mặc dù xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng thánh nhân đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để trở nên bạn của “Bà Chúa Nghèo”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa,xin giúp chúng con trở nên những chứng tá sống động của tinh thần khó nghèo Tin Mừng. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.