Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Philipphê Nêri: Phục vụ là sứ mệnh cao quý

Thái Hà (26.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đẹ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tới anh em”. (Mc 10,32-45)

“Ai muốn làm đầu phải làm người đầy tớ anh em”

Ngày 05.09.1997, sau khi tin Mẹ Têrêsa qua đời được loan đi, tổng thống Hàn Quốc Kim Young Sam ghi nhận: “Nhân loại sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh cả cuộc đời của Mẹ Têrêsa cho những người bần cùng trên thế giới”.

Sống ở đời, người ta thích dùng quyền để điều hành và thống trị hơn là sự hy sinh bản thân để phục vụ. Còn đói với Đức Giêsu, một người phục vụ lý trưởng là phải tận tâm, hết lòng vì tha nhân cho mục đích tối hậu là Nước Trời.

Đức Giêsu đã nêu gương phục vụ đến chết trên thập giá. Cả cuộc đời của Người là thực hiện thánh ý Thiên Chúa, mặc khải cho con người nhận biết tình yêu Thiên Chúa và để con người sống tương quan mật thiết với Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy chúa, xin giúp chúng con ý thức được sứ mạng Chúa trao là phục vụ anh chị em qua từng lời nói và hành động. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…