Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô Linh Mục: Người môn đệ nghèo khó

Thái Hà (27.09.2023) – Đức Giêsu tập hợp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. (Lc 9,1-6)

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 05/02/2020, Đức Phanxicô nói: “Người có tinh thần nghèo khó biết nhìn nhận giới hạn của mình và cậy dựa vào Chúa”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã ban cho các Tông Đồ năng lực và quyền phép để nói và hành động nhân danh Người. Đồng thời Người đòi hỏi họ phải có sự đơn sơ, khó nghèo, vì tinh thần nghèo khó giải phóng chúng ta khỏi mọi bận tâm của cải trần gian và dành nhiều chỗ hơn cho Thiên Chúa Đức Giêsu muốn các môn đệ sử dụng quyền phép vào việc làm vinh danh Thiên Chúa chứ không phải để vinh danh bản thân.

Thánh Vinhsơn Phaolô là vị thánh nổi bật về tinh thần nghèo khó. Ngài dành cả cuộc đời cho việc phục vụ những người nghèo, dùng đời sống bác ái của mình làm lời rao giảng sống động. Theo gương cha thánh, chúng ta được mời gọi sống đơn sơ, quảng đại và chân thành giúp đỡ mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi mọi ràng buộc của thế gian để con có thể vui bước theo chân Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…