Thứ Tư Lễ Thánh Êsêbiô Vercellêsi Và Thánh Phêrô Julianô Eymard: Sống xứng đáng là con Chúa

Thái Hà (02.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”. (Mt 13,44-46)

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy có rất nhiều người dành cả cuộc đời để tìm kiếm tiền bạc, địa vị, danh lợi. Nhưng đến cuối đời, họ không mang theo được gì.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu muốn giúp dân chúng hiểu rằng Nước Trời quý giá hơn tất cả mọi thứ của trần gian, vì chỉ Nước Trời mới tồn tại vĩnh viễn. Qua đó, Người mời gọi mọi người hãy biết đặt Nước Trời, tức là Thiên Chúa, lên trên tất cả mọi sự.

Hai Thánh Êsêbiô Vercellêsi và thánh Phêrô Julianô Eymard đã dành cả cuộc đời của mình để phục vụ tha nhân, đưa nhiều người tội lỗi trở về với Chúa và làm sáng danh Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Nhờ đó, các ngài đã mua được Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chugns con sống đẹp lòng Chúa và biết đặt Chúa lên trên tất cả những giá trị khác. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…