Thứ Tư Lễ Tro: Đừng phô trương

Thái Hà (02.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mắt công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời […]. Vậy khi các con ăn chay, thì đưngnf làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con” […] (Mt 6,1-6.16-18)

Hôm nay Giáo Hội hoàn vũ bước vào Mùa Chay Thánh 2022, như một khoảng thời gian thuận lợi và ý nghĩa, để nhắc nhở mỗi Kitô hữu “làm mới” làm lại chính mình. Đây cũng là thời điểm quan trọng để mỗi cộng đoàn (Gia đình hoặc giáo xứ…) canh tân đời sống đức tin, trở về với căn tính ơn gọi Kitô hữu, và gắn bó thân tình hơn với Thiên Chúa. Bên cạnh đó, mỗi tín hữu được mời gọi mở lòng ra cho sự hoạt động đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, ngoan ngùy trước tiếng nói âm thầm và mạnh mẽ của Ngài, thúc đẩy chúng ta thực thi thánh ý Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc sống.

Cụ thể, việc ăn chay như một hành vi đức tin: biểu lộ rõ nét nhất trong việc canh tân và đổi mới đời sống, nhằm nối kết và triển nở các mối tương quan với Thiên Chúa, tha nhân và bản thân. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nội tâm hóa việc ăn chay, tránh phô trương công đức trước mặt người ta, để Thiên Chúa mỗi ngày được lớn lên và chi phối mọi hoạt động trong đời sống của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống âm thầm và khiêm tốn, trong mọi việc và trong sự phục vụ mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.