Thứ Tư Lễ Tro: Được Chúa công nhận

Thái Hà (17.02.2021) – “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,1-6.16-18)

Người Việt Nam có câu: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Thật vậy, khi làm bất cứ việc gì, người ta luôn mong muốn được người khác nhìn nhận, tán thưởng.

Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại dạy các môn đệ khi cầu nguyện, ăn chay, bố thí, thì phải làm một cách kín đáo, đừng phô trương. Nói cách khác, đừng làm việc thiện để người đời công nhận, nhưng hãy làm vì “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo”.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra quan điểm của Thiên Chúa: Người yêu quý những điều quan trọng bên trong. Đó là tương quan của chúng ta với Người, những việc lành chúng ta làm, để dành tặng người và chỉ cần Người công nhận mà thôi.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin cho chúng con biết âm thầm làm việc lành phúc đức và nhất là không tìm kiếm danh lợi trong công việc phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…