Thứ Tư Lễ Tro: Sống Công Chính Thật

Thái Hà (25.02.2020) – “Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. – Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng : họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. – Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não : họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. (Mt 6,1-6.16-18)

(ảnh internet)

“Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời” (Mt 6,1).

Sống công chính và được kể là công chính trong tương quan đối thần và đối nhân vốn là điều con người mong muốn. Nhưng trong thực tế, sự công chính dễ bị người ta hiểu sai do sự nhập nhằng giữa việc sống công chính thật và sự giả bộ bên ngoài, dễ bị lạm dụng và sử dụng như phương tiện để đạt được mục đích trần thế mà không phải là Chúa. Trong ngày đầu tiên của Mùa Chay thánh, ta được mời gọi đến với Đức Giêsu để học nơi Người bài học sống sự công chính thật.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu xác định thái độ của các phần tử Nước Trời để đối lại với thái độ của những người giả hình. Nếu hạng giả hình khua chiêng đánh mõ khi bố thí, đứng nơi công cộng lúc cầu nguyện, nét mặt thiểu não cho mọi người thấy họ ăn chay, thì môn đệ chân chính không nhớ việc mình bố thí, cầu nguyện kín đáo trong phòng, xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt để việc mình ăn chay không ai biết. Trong giáo huấn của Đức Giêsu, điều bị kết án nơi hạng người giả hình không phải là hành vi bố thí, việc cầu nguyện công khai, cũng chẳng phải là việc ăn chay, mà là thói phô trương, không qui hướng những hành vi đạo đức đó về Thiên Chúa – vị Thiên Chúa là Cha trong tương quan với con người. Đức Giêsu muốn tương quan này phải mang dấu ấn là sự tin tưởng, tín nhiệm, nhất là sự chân thật nơi mỗi người môn đệ. Thiên Chúa là Đấng không thể bị lừa dối bởi những chuyện bề ngoài, đóng kịch. Trước nhan Ngài, điều đáng kể không phải là những lời nói suông và hành động bề ngoài, mà chính là ý hướng tốt của con người.

Nhìn vào thực tế xã hội, ta thấy không ít những tổ chức, tập thể hay các cá nhân nỗ lực trong việc thi hành bác ái, tương trợ những nơi và những người đau khổ. Ta có quyền lạc quan, tin tưởng và cảm tạ Chúa vì những nghĩa cử cao đẹp của họ. Nhưng đôi khi ta cảm thấy ái ngại khi biết chủ ý thật phía sau những hành động đó chỉ để được nổi danh hơn. Là Kitô hữu, ta phải là người sống công chính thật, ta không cần ẩn núp để làm việc thiện. Trái lại, cần “phải chiếu dãi trước mắt mọi người”, để nhờ đó thiên hạ được dẫn tới Thiên Chúa. Đồng thời, người Kitô hữu không được làm việc thiện trong chủ ý mong người đời biết đến và ca tụng, vì bấy giờ ánh sáng họ sẽ bị che lấp bởi kiêu căng và ích kỉ. Cách thức sống sự công chính theo Tin Mừng chính là chiều sâu nội tâm của các ý hướng, là quên mình và ưu tiên cho danh dự và quyền lợi của Thiên Chúa. Vì thế, nhờ ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa trợ lực, mỗi người chúng ta quyết tâm từ nay thay đổi tinh thần và cách sống của bản thân để Mùa Chay thánh thật sự trở thành thời gian hồng phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sứ điệp Mùa Chay mời gọi mỗi người trong chúng con phải có tinh thần sám hối, chay tịnh, cầu nguyện và làm việc bác ái, để qua các phương thế đó, chúng con được sống lại trong tình yêu thương với Chúa và tha nhân. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con biết thật lòng quay trở về với Chúa, sống một đời sống công chính thật, để xứng đáng đón nhận ân sủng mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng con trong Mùa Chay thánh này. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.