Thứ Tư Mồng 2 Tết_Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên: Thờ kính cha mẹ

Thái Hà (06.02.2019) – Thiên Chúa dạy: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. (Mt 15,1-6)

Ảnh minh họa (Google)

Thảo kính cha mẹ là giới răn mà Thiên Chúa muốn dân Do thái phải tuân giữ. Đây là giới răn gắn kết tương quan con người với Thiên Chúa, con người với con người. Hai mối tương quan này được thực thi trước hết trong gia đình, nơi con cái phải tôn kính cha mẹ, bởi họ cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng mới: hạ sinh và dưỡng dục chúng ta.

Hôm nay, Đức Giêsu cho thấy sự đối nghịch trong thực hành giới luật thảo kính cha mẹ của những người Pharisêu và kinh sư. Các ông đã lấy truyền thống luật Thiên Chúa. Các ông không phụng dưỡng cha mẹ cho chu đáo để rồi ngụy biện là đã chu toàn luật Thiên Chúa. Các ông chỉ tôn kính cha mẹ bằng lời nói, ngoài môi miệng mà không thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người nhìn lại việc thực thi giới luật thảo kính cha mẹ. Phụng dưỡng khi các ngài sống và cầu nguyện khi các ngài đã qua đời, là những việc làm của người con thảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương đến cha mẹ chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.