Thứ Tư Ngày IV Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Phương pháp giáo dục

Thái Hà (30.12.2020) – Còn Hài Nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,36-40)

Ở Nhật Bản, giáo dục được coi là nền tảng cho sự phát triển toàn diện con người. Họ đề cao sự phát triển tự nhiên của cá nhân, nên trong trường học, có rất nhiều bộ môn khác nhau để học sinh có thể tự do chọn lựa. Ngay từ nhỏ, trẻ em Nhật được rèn luyện tính tự lập, biết cười nhiều hơn, biết cảm ơn khi nhận sự giúp đỡ, và đặc biệt, luôn chú trọng đến việc rèn luyện sức khỏe.

Trong bài Tin Mừng, thánh Luca cho ta biết nét tổng quát về quãng thời gian Đức Giêsu ở làng quê Nadarét. Với sự dưỡng dục của Đức Maria và Thánh Giuse, qua học tập và lao động, Đức Giêsu đã từ từ lớn lên và trưởng thành một cách quân bình. Quá trình giáo dục ấy là nền tảng cho sứ vụ tương lai của Đức Giêsu, để sau đó, nhân loại được thừa hưởng một Đức Giêsu có khả năng sống và chết cho người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con rất nhiều gia đình chưa quan tâm đúng và đủ đến việc dưỡng dục con cái. Xin Chúa biến đổi lòng trí của những bậc làm cha mẹ, để các ngài ý thức hơn trách nhiệm giáo dục mà Thiên Chúa đã trao phó cho các ngài, đặc biệt là trong việc giáo dục đức tin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…