Thư từ quý thầy tham gia tình nguyện phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 16

hình ảnh trong khu hồi sức tích cực (nguồn từ Bệnh viện Bạch Mai)

Kính chào Quý Cha và Anh em Học viện!

Chúng con, 5 anh em đang phục vụ tại bệnh viện Dã chiến số 16, xin được gửi đến mọi người một vài thông tin về tình hình công việc và sinh hoạt của anh em.

công việc phục vụ

Về công việc, sau những ngày đầu tiên được tập huấn kỹ lưỡng từ các chuyên viên y tế của bệnh viện, ngày (13/8) nhóm anh chị em tu sĩ chúng con bắt đầu vào nhiệm vụ được phân chia.

Riêng đối với năm anh em, mỗi người được phân chia vào mỗi nhóm riêng biệt.

Trong năm anh em, có ba anh em làm việc theo ca (có ba ca: hai ca ngày 7 tiếng/1ca, 1 ca đêm 10 tiếng), hai anh em còn lại làm việc theo giờ hành chính.

Tính chất và mức độ công việc của mỗi anh em chúng con khác nhau, nhưng công việc cụ thể có thể liệt kê như là: thu nhận và phân phối đồ dùng y tế, phát thuốc cho bệnh nhân, xử lý rác thải y tế, vệ sinh môi trường, chăm sóc bệnh nhân nặng (thở oxy) trong phòng hồi sức tích cực.

Nhìn chung, tất cả anh em đều tiếp xúc với người và vật dụng có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, vượt trên những lo lắng, tất cả anh em chúng con đều cảm nhận được niềm vui của việc phục vụ, của sự sẻ chia với đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế và đặc biệt là các bệnh nhân, trong tư cách là môn đệ của Chúa Cứu Thế và con cái thánh Anphongsô.

Vì tính chất công việc dễ lây nhiễm, cùng với khuyến cáo của bác sĩ phụ trách nhóm, tất cả anh em chúng con tại nơi các phòng ở cũng thực hiện triệt để quy định 5K. Thế nên, mọi sinh hoạt và kinh nguyện của anh em chúng con không thể diễn ra chung được nữa, mặc dù là phòng của anh em gần kề nhau. Đây là một thời gian quý báu giúp chúng con trân quý hơn về sự hiện diện của cộng đoàn anh em.

Nguyện xin bình an của Chúa xuống trên quý cha và anh em. Xin thêm lời cầu nguyện cho anh em chúng con.

Bệnh viện Dã Chiến số 16, ngày 17/8/2021

Đầy tớ vô dụng. 

Nguồn: Học Viện Thánh Anphongsô