Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.image_thumb70

SUY NIỆM

Nội dung của đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu thật sự không hài lòng trước thái độ của dân Do Thái, nhất là thái độ của những người Pharisêu và kinh sư. Chúa Giêsu đã nhiều lần làm phép lạ trước mắt họ. Vậy mà họ vẫn cứng lòng, vẫn cố chấp và không muốn tin vào Chúa Giêsu. Mặc dù không muốn tin, nhưng họ lại xin Chúa Giêsu làm phép lạ. Trước thái độ ngược đời đó, Chúa Giêsu vẫn tế nhị để dẫn chứng cho họ thấy thái độ lệch lạc của họ qua hai câu chuyện về tiên tri Giôna và nữ hoàng phương Nam.

Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì qua sự kiện về hai con người này? Đối với tiên tri Giôna, ông là một vị tiên tri được Thiên Chúa sai đến với dân thành Ninivê. Ninivê là một thành dân ngoại, họ chưa hề được nghe hay biết gì về Đấng Cứu Thế. Vậy mà, khi được nghe tiên tri Giona nói về Đấng đó, họ đã cởi mở tấm lòng để tuân phục. Họ ăn năn sám hối tội lỗi cả một thành, từ vua đến dân. Chính nhờ vào niềm tin, mọi người trong thành Ninivê đã thoát cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Còn trong khi đó, dân Do Thái đã từng được Thiên Chúa chuẩn bị rất lâu, họ được biết trước Đấng Cứu Thế sẽ đến bởi dòng tộc vua Đavid, là Đấng Thiên Sai, và giáo lý của Chúa là những lời hằng sống. Rồi khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài đã làm bao nhiêu là phép lạ và cao vượt hơn tiên tri Giona rất nhiều. Vậy mà, ngay cả cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu cũng không đủ để làm cho người Do Thái tin phục. Thái độ như thế cho thấy một sự cố tình từ chối. Chính vì lẽ đó, họ đã không còn cách nào để cứu chữa mình được. Đồng thời, như để nhấn mạnh thêm thái độ cứng lòng tin của dân Do Thái, Chúa Giêsu dẫn chứng một câu chuyện về Nữ hoàng phương Nam. Nữ hoàng ở tận nơi xa xôi, vậy mà khi nghe biết sự khôn ngoan của vua Salomon, bà liền ra đi để tìm hiểu thực hư về nhà vua này như thế nào. Bà ta thật sự cảm phục trước sự khôn ngoan của vua Salômon.

Với câu chuyện này, Chúa muốn nói cho họ biết rằng: còn có Đấng khôn ngoan hơn cả vua Salolôn, và Đấng đó chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thế mà, dân chúng cũng không nghe lời Chúa giảng dạy, lòng tự cao tự đại và sự mù quáng của họ đã che mất đức tin của họ. Để rồi, họ đã đánh mất đi ơn cứu độ mà đáng lý ra họ là những người đón nhận trước tiên.

Sứ điệp của đoạn Tin mừng này dạy cho chúng ta biết đừng có thái độ cứng lòng và cố chấp như dân Do Thái xưa, nhất là thái độ của những người Pharisêu và kinh sư. Nhưng hãy tập cho mình có được tâm tình của dân thành Ninivê và nữ hoàng phương Nam, đó là thái độ sốt sắng nghe Lời Chúa và quyết tâm ăn năn chừa cải tội lỗi.

Ước chi, mùa Chay Thánh này là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại và suy nghĩ về những tội lỗi,  những sai phạm của mình. Để nơi mỗi người thật sự có được sự khiêm tốn xin Chúa tha thứ; đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa ban cho mọi người luôn có được niềm tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa. Amen.