Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh: Đừng sợ

Thái Hà (06.01.2021) – Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,45-52)

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa phán với ông Giôsuê trước khi ông và toàn thể dân Israel vào chiếm hữu vùng Đất Hứa: “Mạnh bạo lên, can đảm lên!… Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới”. (Gs 1,9)

Sợ hãi, khiếp đảm là cảm xúc của con người trước những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Người ta có thể sợ hãi trước một biến cố thiên tai hay một điều gì đó ập đến trong cuộc sống. Các môn đệ hôm nay cũng trải qua sự sợ hãi khi đối mặt với sóng gió, và nhất là khi nhìn thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển. Nhưng, Đức Giêsu đã đến trấn an các ông và nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”

Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta phải trải qua sự sợ hãi. Vậy làm sao để ta có thể thoát khỏi sự sợ hãi đó. Ta hãy can đảm chạy đến với Đức Giêsu, để xin Người ban thêm sức mạnh cho ta. Nhìn lên thập giá Đức Giêsu, ta sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua sợ hãi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…