Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Dấu chỉ

Thái Hà (03.04.2024) – Khi đồng bàn với họ, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. (Lc 24,13-35)

Khi cả ba người dừng chân tại một ngôi làng, Đức Giêsu cùng dùng bữa chung với họ. Khung cảnh đồng bàn với những chi tiết giống như bữa Tiệc Ly: Đức Giêsu chầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho họ. Diễn biến của câu chuyện ở thời điểm này đi vào chiều sâu hơn của mối tương quan và chia sẻ, họ không còn quá bận tâm đến những vấn đề tranh luận. Đột nhiên, mắt họ được mở ra và họ nhận ra Người.

Một chuỗi các hành động của Đức Giêsu trong bữa ăn với hai môn đệ, cũng gợi nhớ đến những hành động tương tự trong trình thuật Tin Mừng Luca về phép lạ hóa bánh ra nhiều: “Bấy giờ Đức GIêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ” (9,16).

Những môn đệ của ngày hôm nay, nhữngn gười bạn đồng hành của Đức Giêsu cũng thường bị che mắt bởi nhiều mối loan, không nhìn thấy và không nhận ra Người. Làm sao chúng ta có thể nhìn thấy Đức Giêsu? Đức tin là đôi mắt Chúa ban, sẽ giúp chúng ta mở rộng tâm hồn để nhận biết Người, nhận ra Người hiện diện, qua những dấu chỉ của sự sống và sự chia sẻ hằng ngày với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ niềm tin của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…