Thứ Tư Tuần I Mùa Chay: Lời mời gọi sám hối

Thái Hà (09.03.2022) – Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác; Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy, Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tốt cáo và lên án dòng giống này, vì nà đã tự tận cùng trái đất mà đến nghe sự không ngoan của Salomôn. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomôn. Trong cuộc phán xét, dân thánh Ninivê cũng sẽ đứng lên tốt cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa. (Lc 11,29-32)

Trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “sám hối” để được cứu độ. Sám hối ở đây là gì? Phải chăng chỉ là ăn năn và xưng thú các tội lỗi chúng ta đã phạm là xong? Sám hối mà Chúa Giêsu muốn không chỉ là ăn năn, hối hận về tội lỗi đã pham, nhưng còn là sự thay đổi từ trong tâm trí, trong cách suy nghĩ của mình. Bởi vì, nếu không thay đổi từ suy nghĩ, thì những tội lỗi đã phạm, chắc chắn chúng ta sẽ tái phạm. Vì thế, sám hối dúng nghĩa là ý thức về thân phận tội lỗi và quyết tâm mạnh mẽ thay đổi hoàn toàn đời sống của mình, để mỗi khi đối diện cám dỗ, chúng ta vừa biết cầu xin Chúa giúp sức, vừa ý thức không đặt mình vào những dịp tội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con khiêm tốn đón nhận những lỗi phạm của mình mà sẵn sàng đến với Chúa nơi tòa giải tột. Đồng thời, con ý thức và quyết tâm thay đổi đời sống mình để ngày càng sống gắn bó với Chúa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.