Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng: Sự cộng tác

Thái Hà (02.12.2020) – Đức Giêsu hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa, có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ”. (Mt 15,29-37)

Thánh Augustinô đã nói: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con.”

Từ những phép lạ trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy được sự đóng góp nhỏ bé của con người. Nói là nhỏ bé, nhưng đó là cả một sự cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi người. Thiên Chúa là vậy, Người biết rõ những nhu cầu thiếu yếu của con người và Người có thể ban nhưng không cho họ, nhưng Người lại muốn con người cộng tác để họ có thể được thông phần vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy nhìn nhận lại bản thân, nhiều lần chúng ta đã không cộng tác với Chúa. Chúng ta đã bất cập hoặc thái quá trong sự cậy trông vào quyền năng của Chúa. Mỗi người hãy thinh lặng hồi tâm và nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân, cùng nhận ra quyền năng vô hạn của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã quá bất cập hoặc thái quá trong khi trông cậy vào Chúa. Xin cho con biết giữ sự quân bình và cộng tác tích cực vào các hoạt động của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…