Thứ Tư Tuần I Thường Niên: Đến với Chúa

Thái Hà (01.03.2023) – Đức Giêsu nói: “Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ”. (Lc 11,29-32)

Với tất cả tâm hồn, tôi đã trở về với Thiên Chúa của tôi, Đấng đã đoái thương đến phận thấp hèn của tôi, dủ thương tuổi trẻ vô tri của tôi và giữ gìn tôi trước khi tôi nhận biết Người, và trước khi tôi biết hận định (thánh Patrick).

Dù chứng kiến những việc Đức Giêsu làm, được nghe những lời Người truyền giảng, nhưng nhiều người Do Thái năm xưa vẫn không đón nhận Người. Họ không tin vào Chúa. Họ chỉ tìm kiếm dấu lạ.

Sứ mạng của Đức Giêsu không nhằm thi thố thật nhiều dấu lạ, nhưng là biểu lộ tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Người dạy chúng ta đừng mãi tìm kiếm dấu lạ, nhưng hãy biết đi tìm thánh ý Thiên Chúa trong đời mình.

Người Kitô hữu đến với Chúa không phải vì hiếu kỳ hoặc tự tìm tư lợi, nhưng là bước vào tương quan mật thiết, chìm sâu trong tình yêu của Người, để học biết phương cách yêu thương và phục vụ như Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tìm kiếm Ngài với một lý trí biết phân định và một con tim không tính toán. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…