Thứ Tư Tuần I Thường Niên: “Đi đến những làng lân cận”

Thái Hà (12.01.2022) – Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy! ” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. (Mc 1,29-39)

Chúa Giêsu dùng hết thời giờ trong một ngày để phục vụ mọi người. Một ngày tiêu biểu của Người khởi đầu với cầu nguyện, giảng dạy, thăm viếng, chữa lành, trừ quỷ. Ta thấy Chúa đang dốc sức với ước muốn co nngười không trừ ai đều được nghe Tin Mừng. Lòng nhiệt thành của Chúa nhắm đến nhu cầu được hưởng ơn cứu độ của con người. Thế mà đôi khi chúng ta lại thờ ơ và bỏ quên điều cần kíp đó. Chúa Giêsu đã rong ruổi vất vả vì phần rỗi của ta, nhưng ta đã lo lắng gì cho phần rỗi đời đời của chính bản thân mình?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống hôm nay cuốn con vào những mối bận tâm thế sự mà quên đi hạnh phúc Nước Trời mai hậu. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để con không những xây dựng trần thế thắm đượm Tin Mừng, mà còn chuẩn bị cho hạnh phúc đời sau bên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.