Thứ Tư Tuần I Thường Niên: Tình yêu

Thái Hà (11.01.2023) – Đức Giêsu bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”. (Mc 1,29-39)

Khi bàn luận về tình yêu, thánh Augustinô đã nói: “Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo, tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân”.

Vì yêu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sống kiếp phàm nhân như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Vì yêu nên khi thực hiện sứ vụ công khai. Đức Giêsu đã dành hầu hết thời gian của mình để đi khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng cứu độ và chữa lành bệnh tật cho nhiều kẻ ốm đau. Và, cũng vì yêu mà Người đã chấp nhận chịu treo trên cây thập giá để cứu độ hết thảy chúng ta. Đó chính là tình yêu cao cả của một vị Thiên Chúa sẵn sàng hiến dâng tất cả cho người mình yêu.

Ngày nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta bắt chước tình yêu của Chúa để yêu thương hết thảy mọi người, nhờ đó góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp, bình an và hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng trái tim con và đốt lên trong con ngọn lửa yêu mến để con luôn bao dung với tất cả mọi người mà con gặp gỡ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…