Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Đừng giả hình

Thái Hà (03.03.2021) – Họ rình rập và sai một số người giả bộ công chính đến dò la, mong bắt quả tang Đức Giêsu lỡ lời, để nộp Người cho nhà chức trách có thầm quyền là tổng trấn. (Mt 20,17-28)

Thánh Micae Hồ Đình Hy (1808-1857), bị bắt và bị kết án vì theo đạo Giatô. Trong tù, ngài bị tra tấn dữ dội khiến các quan đồng nghiệp cảm thương và khuyên giả về chối đạo để được tha, nhưng ngài quyết không giả vờ. Kết quả là ngày 22/05/1857, ngài đã chịu tử vì đạo tại An Hòa, Huế.

Trong cuộc sống, tội nhân không đáng sợ bằng ngụy thánh nhân, vì sống cùng người tội nhân, ta có thể phòng tránh những thói hư tật xấu của họ; còn sống với những người thường giả bộ công chính thì thật khó lường. Các thượng tế và kinh sư đã dùng những lời êm tai để gài bẫy Đức Giêsu rằng: “Chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa”. Thế mà ẩn ý đằng sau những lời êm tai ấy là mong bắt quả tang đức Giêsu lỡ lời, để nộp Người cho quan tổng trấn. Đức Giêsu đã lên án thói giả hình giả bộ này và dạy chúng ta sống chân thật dù có phải thiệt thân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống chân thật với Chúa và với tha nhân trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…