Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Phục vụ

Thái Hà (28.02.2024) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em”. (Lc 20,17-28)

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu suốt đời sống trong đan viện Carmel tại Lisieux, làm những việc nhỏ nhặt phục vụ các chị em của mình bằng một tình yêu phi thường. Ngài đã được Giáo Hội tuyên phong lên bậc Tiến Sĩ Hội Thánh, chung hàng với những vị có công trạng hiển hách như Augustinô, Tôma Aquinô, Phanxicô Xaviê.

Lời của Đức Giêus nói với các môn đệ hôm nay minh chứng cho sự “khác thường” trong giáo huấn của Người so với não trạng người đời. Dưới con mắt thế gian, kẻ đứng đầu phải được người ta hầu hạ; trong khi với Thiên Chúa, sự hy sinh phục vụ mới là dấu chỉ của kẻ lớn. Thiên Chúa vốn là Đấng cao cả, vô biên đã hạ mình xuống phục vụ con người cho tới chết trên thập giá. Một hành động được xem là “điên rồ” trong mắt dâ ngoại (1Cr 1,23). Qua Đức Kitô, chúng ta biết thế nào là yêu đích thực. Yêu không phải là chiếm hữu, yêu là tự hủy và phục vụ. Ai có tình yêu lớn nhất, tức là biết phục vụ cách quảng đại nhất, kẻ ấy mới là người lớn nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm vượt ra khỏi chính mình để dấn thân phục vụ tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hàng ngày,
Chấm nối chấm…